Jak II wojna światowa zmieniła XX wiekDruga wojna światowa wywarła ogromny wpływ na XX wiek i na zawsze zmieniła bieg historii. Wojna ta jest powszechnie nazywana "dobrą wojną", a jej znaczenie jest tak duże, że wielu historyków uważa ją za koniec I wojny światowej, a nie tylko za jej kontynuację. W tym okresie ludzkość przeżyła jedne z najciemniejszych i najbardziej wzruszających chwil. Na przykład, po długiej historii rasizmu i prześladowań, okropności nazistowskich obozów koncentracyjnych wstrząsnęły światem i zmusiły do działania. I choć początkowo działania te przychodziły powoli, to kiedy już się pojawiły, były szybkie i brutalne. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło ponad 70 milionów ludzi - ale jakie są niektóre z trwałych skutków, jakie ten globalny konflikt wywiera na nasz świat do dziś?

Bomby atomowe i wojna jądrowa

Bomba atomowa, użyta po raz pierwszy przez Stany Zjednoczone przeciwko japońskiemu miastu Hiroszima w sierpniu 1945 roku, położyła kres II wojnie światowej. Broń ta, opracowana w tajemnicy w czasie wojny, spowodowała ogromne zniszczenia i wiele ofiar. Wywołała również dyskusje na temat przyszłości globalnych działań wojennych.

  • Po wojnie Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do zakazania "groźby użycia broni jądrowej", ale nie zakazało jej użycia.

  • Dziś wielu obawia się, że wraz ze wzrostem ryzyka konfliktu jądrowego nadchodzi nowa "era atomowa".

Ryzyko wybuchu wojny jądrowej jest większe niż od zakończenia zimnej wojny. Jeśli dojdzie do poważnej wymiany ładunków jądrowych, jej skutki mogą być katastrofalne. Wojna jądrowa na dużą skalę może pociągnąć za sobą setki milionów ofiar. Szkody w środowisku naturalnym mogłyby trwać przez dziesiątki, a nawet wieki. Trwałe skutki wojny jądrowej mogą być niszczycielskie.

Niepodległość kolonialna: koniec epoki?

W dekadach poprzedzających II wojnę światową wiele kolonii w Azji, Afryce i na Karaibach uzyskało niepodległość od europejskich mocarstw, które niegdyś nimi rządziły. Wojna przerwała proces dekolonizacji, a w niektórych przypadkach wręcz go odwróciła. Na przykład Wielka Brytania i Francja tymczasowo ponownie skolonizowały niektóre ze swoich dawnych terytoriów azjatyckich, aby walczyć z Japończykami. Po wojnie wiele z tych kolonii uzyskało niepodległość. Wielu historyków uważa jednak, że bliskie stosunki między mocarstwami sprzymierzonymi a ich byłymi koloniami to koniec epoki imperialnej i początek czegoś nowego. W ciągu XX wieku świat doświadczył wielu dramatycznych zmian. Nowe technologie i ideologie zmieniły sposób, w jaki ludzie myśleli o swoim świecie i wchodzili z nim w interakcje. Nowe idee polityczne i systemy ekonomiczne zmieniły sposób funkcjonowania rządów i rządzenia ludźmi. Być może najbardziej znaczącym długofalowym skutkiem XX wieku był fakt, że przyniósł on koniec wieku XIX.