Zgrany zespół w pracyPierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to: „Jaki jest cel tego zespołu?” Ważna jest jasna odpowiedź na to pytanie, ponieważ określi to, jakich ludzi i umiejętności będziemy potrzebować w naszym zespole. Na przykład, jeśli potrzebujesz kogoś do zarządzania kanałami mediów społecznościowych, potrzebujesz kogoś z doświadczeniem w tej dziedzinie. Jeśli potrzebujesz kogoś, kto może poprowadzić zespół, potrzebujesz kogoś, kto ma umiejętności przywódcze. Dobrym sposobem na zbudowanie silniejszego i bardziej efektywnego zespołu jest burza mózgów, co każda osoba w zespole wnosi do stołu, a następnie zastanowienie się, jak te mocne strony można wykorzystać razem, aby osiągnąć wspólny cel.

Zasada 1 – Zachęcaj do współpracy między członkami grupy

Współpraca to podstawa kreatywności. To paliwo, które rozpala idee i czyni je czymś nowym. Współpraca z członkami grupy pomoże pisarzom rozwinąć ich umiejętności w sposób, którego sami nigdy nie mogliby mieć.

Współpraca jest również ważną umiejętnością dla pisarzy, ponieważ może być używana do znajdowania i poprawiania błędów w treści, zanim zostanie opublikowana. Im więcej osób edytuje, tym mniej będzie błędów.

Najlepsze we współpracy jest to, że jeśli zaczynasz czuć, że utknąłeś w projekcie, zawsze możesz skontaktować się ze swoją siecią w celu uzyskania pomocy lub porady!

Zasada 2 – Skutecznie zarządzaj konfliktami

Dla większości ludzi radzenie sobie z konfliktami jest trudne, ponieważ określenie właściwego sposobu rozwiązania sporu może być trudne. Istnieją dwa popularne sposoby rozwiązywania konfliktów, przy użyciu logiki lub emocji.

Logika to bardziej logiczny sposób rozwiązywania konfliktu. Zwykle opiera się na regułach lub opiniach danej osoby. Nie bierze pod uwagę tego, co ludzie myślą o tym, co się dzieje. Z drugiej strony emocje dotyczą bardziej tego, jak ktoś się czuje i jakie są jego myśli na temat czegoś. Może to być pomocne, ponieważ rozumie sytuację z ich punktu widzenia, ale nie zawsze może być tak logiczne, jak rozwiązania oparte na logice.

Najlepszym sposobem rozwiązania każdego konfliktu jest zrównoważenie zarówno logiki, jak i emocji, co, miejmy nadzieję, stworzy rozwiązanie, które sprawi, że wszyscy

Zasada 3 – Zapewnij możliwości uczenia się i rozwoju

Zapewnienie możliwości rozwoju jest kluczem do sukcesu firmy. Pozwala pracownikom rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać swoją wiedzę podczas pracy.

Programy rozwojowe zapewnią nie tylko zaangażowanie pracowników w pracę, ale także pomogą im osiągnąć osobiste cele i rozwijać się w zawodzie.

Firma powinna mieć plan działania, który określa program rozwoju, a także cele szkoleniowe dla uczestników.

Inwestowanie w pracowników będzie jedną z najlepszych decyzji, jakie podejmiesz dla swojej firmy. Inwestycja ta doprowadzi nie tylko do zadowolenia pracowników, ale także do bardziej zaangażowanej siły roboczej, zwiększonej produktywności i obniżonych kosztów z powodu nieobecności lub rotacji personelu.

Zasada 4 – Daj grupie informacje zwrotne, aby osiągnąć swoje cele

Grupa powinna najpierw uzgodnić cele, które chce osiągnąć. Następnie mogą zdecydować, których strategii użyć, aby stworzyć wymaganą treść.

Ważne jest, aby grupa ludzi, którzy będą pracować razem nad projektem, miała jasne cele i zadania, aby wiedzieli, jak ich praca wpisuje się w całość. Pomaga im również mierzyć postępy i co należy zrobić dalej.

Zasada 5 – Skutecznie komunikuj się, gdy nie ma Cię w obecności

Niezależnie od tego, czy możesz wziąć udział w wydarzeniu, czy nie, Twoje wsparcie jest nadal znaczące. Nawet jeśli nie możesz być obecny fizycznie, twoja obecność będzie odczuwana w inny sposób. Czy to przez internet, rozmowy telefoniczne czy wirtualne spotkania. Komunikacja jest kluczem do udanej interakcji.