E-pit 2023: Jak wypełnić deklarację podatkową online?E-pit to internetowy system do wypełniania deklaracji podatkowych. Jest on dostępny dla wszystkich podatników chcących wypełnić swoje deklaracje podatkowe online. W tym poradniku przedstawimy Ci jak wypełnić deklarację podatkową online przy użyciu E-pit.

Przygotowanie do wypełniania deklaracji podatkowej

Przed wypełnieniem deklaracji podatkowej online, przygotuj następujące informacje i dokumenty:

  • Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • Dane osobowe i adresowe;
  • Informacje o dochodach i przychodach;
  • Informacje o wydatkach i kosztach;
  • Kopie dokumentów potwierdzających dochody i wydatki;
  • Informacje o przepisanych pieniądzach;
  • Informacje o wpłaconych składkach;
  • Informacje o zobowiązaniach podatkowych;
  • Informacje o przysługujących ulgach i odliczeniach;
  • Informacje o ewentualnych zobowiązaniach alimentacyjnych.

Jak wypełnić deklarację podatkową online?

Po uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji i dokumentów, możesz przystąpić do wypełniania deklaracji podatkowej online. W tym celu użyjesz systemu E-pit.

Po wejściu na stronę E-pit, zostaniesz poproszony o podanie numeru identyfikacji podatkowej oraz e-maila. Następnie będziesz mógł zalogować się do systemu za pomocą podanego wcześniej adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu się, zostaniesz przeniesiony do głównego panelu aplikacji, gdzie będziesz mógł rozpocząć wypełnianie deklaracji podatkowej.

W pierwszej kolejności wprowadź wszystkie potrzebne informacje dotyczące Twoich danych osobowych, adresowych oraz numeru NIP. Następnie, w części dotyczącej dochodów, wprowadź wszystkie informacje dotyczące Twoich dochodów i przychodów. W części dotyczącej wydatków i kosztów, wprowadź wszystkie informacje dotyczące Twoich wydatków i kosztów. W części dotyczącej przepisanych pieniędzy, podaj informacje o przepisanych pieniądzach. W części dotyczącej wpłaconych składek, wprowadź wszystkie informacje dotyczące wpłaconych składek. W części dotyczącej zobowiązań podatkowych, wprowadź wszystkie informacje dotyczące zobowiązań podatkowych. W części dotyczącej przysługujących ulg i odliczeń, wprowadź wszystkie informacje dotyczące przysługujących ulg i odliczeń. Na koniec, w części dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych, wprowadź wszystkie informacje dotyczące zobowiązań alimentacyjnych.

Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji, możesz zapisać i zakończyć wypełnianie deklaracji podatkowej. System E-pit automatycznie wygeneruje dla Ciebie wydrukowane wersje deklaracji podatkowej oraz wersje elektroniczne, które będziesz mógł wysłać do Urzędu Skarbowego.